Prof. Zvika Brakerski

You are here

Prof. Zvika Brakerski
Prof. Zvika Brakerski is the recipient of the 2023 Blavatnik Award for Young Scientists in Physical Sciences & Engineering

Share

Prof. Zvika Brakerski